25 września, 2019

Bezpieczniki gL/gG do ochrony kabli i przewodów

Wielkości znamionowych prądów bezpieczników gL/gG do ochrony kabli i przewodów przed przeciążeniem Bezpieczniki o charakterystyce gL/gG są sklasyfikowane w normach VDE 0636 oraz EN 60269 jako […]
25 września, 2019

Budowa i dobór wkładek topikowych

Typowa wkładka bezpiecznikowa składa się z elementu topikowego otoczonego wypełniaczem i zamkniętego w korpusie bezpiecznika. Element jest przyspawany lub przylutowany do zestyków bezpiecznika (styków nożowych lub […]
25 września, 2019

Dobezpieczanie bezpiecznikami

W większości zastosowań od zabezpieczeń nadprądowych wymaga się zdolności wyłączania wszelkich prądów przetężeniowych, od niedużego prądu przeciążeniowego do największego spodziewanego prądu zwarciowego. Jeżeli spełnienie tego wymagania […]
25 września, 2019

Dobór bezpieczników do zabezpieczania przewodów i kabli

Zabezpieczenia nadprądowe są najpowszechniej stosowaną odmianą zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych. Służą do zabezpieczania silników i innych odbiorników, transformatorów, przekształtników i urządzeń rozdzielczych, ale w większości zastosowań […]
25 września, 2019

Korzyści wynikające ze stosowania współczesnych bezpieczników topikowych

Przedstawiono podstawowe wady i zalety bezpieczników, ich własności oraz podstawy fizyczne działania, a także głównych charakterystyk. Uzasadniono różnorodność dostępnych rodzajów wkładek. Porównano skutki stosowania zabezpieczeń opartych […]
2 października, 2019

Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm

1. Wstęp Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianą od lat trzydziestych ubiegłego wieku i są dobrze opisane w literaturze książkowej, w języku polskim można tu […]
25 września, 2019

Odczytywanie charakterystyk

JAK ODCZYTYWAĆ CHARAKTERYSTYKĘ CZASOWO-PRĄDOWĄ BEZPIECZNIKÓW? Krzywa charakterystyki czasowo-prądowej dlapewnego bezpiecznika jest pokazana jako liniaciągła, ukazująca dla tego bezpiecznika czas wy łączania w sekundach dla pewnego zakresu […]
3 października, 2019

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Przewody łączące odbiorniki energii elektrycznej z źródłem zasilania powinny być zabezpieczone przed skutkami przeciążeń i zwarć przez urządzenia zabezpieczające, samoczynnie wyłączające zasilanie w przypadku przeciążenia lub […]
25 września, 2019

Wkładki bezpiecznikowe / moc oddawana

Straty mocy wkładek bezpiecznikowych firmy Jean Müeller Charakterystyka gG Prąd znamio-nowy NH-System NH00 NH1 NH2 NH3 NH 4a [A] 400 500 690 400 500 690 400 […]