Październik 3, 2019

Współdziałanie bezpieczników i ograniczników przepięć

Dla poprawnego funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych ważne jest skoordynowanie rozmaitych systemów zabezpieczenia i ochrony, działających na różnej zasadzie i wykorzystujących odmienne kryteria działania. Dotyczy to […]
Październik 4, 2019

Zabezpieczanie bezpiecznikami przewodów połączonych równolegle

Problematyka zabezpieczania przewodów połączonych równolegle obejmuje wiele trudnych zagadnień i kryje różne pułapki. Referat dotyczy przewodów zasilanych jednostronnie, czyli układów otwartych, do zabezpieczania których dobrze nadają […]