Przekładnik prądowy

Do pracy układów kompensacji mocy biernej wymagany jest przekładnik prądowy.

Nie wchodzi on w zakres dostawy, ale może być dostarczony po uzgodnieniu wymagań klienta. Prąd pierwotny przekładnika zależy od poboru prądu przez odbiorcę. Konstrukcja zależy od maksymalnego obciążenia prądowego lub podłączonego obciążenia transformatora. Regulator mocy biernej jest zasilany przekładnikiem prądowym o przekładni …/1 do …/5A mocy 5VA, kl. 3. Jeżeli amperomierze są połączone szeregowo z regulatorem, należy zastosować przekładnik o odpowiednio większej mocy. Własny pobór prądu w torze prądowym regulatora wynosi ok. 1,8VA przy prądzie znamionowym przekładnika 5A.

Jeżeli na tym samym przekładniku mają pracować inne przyrządy pomiarowe, należy to uwzględnić przy wyborze jego mocy.

Straty występują również w przewodach przekładników prądowych, co należy również uwzględnić przy większych odległościach pomiędzy przekładnikiem a regulatorem mocy biernej

Straty mocy w przewodach

Cu przekładników prądowych z prądem wtórnym 5A:

Przekrój [mm2] Straty mocy na 1m [VA]

Żyła podwójna

2,5 0,36
4,0 0,22
6,0 0,15
10,0 0,09

Ważne: Przekładnik prądowy musi być zainstalowany na dowolnym przewodzie zewnętrznym w taki sposób, aby przepływał przez niego cały prąd obciążenia, który ma być skompensowany, oraz prąd kondensatora (patrz zdjęcia poniżej). Zacisk P1 (K) znajduje się po stronie zasilania, zacisk P2 (L) po stronie odbiornika

Uwaga: W przypadku przerwania ścieżki prądowej występują przepięcia, które mogą zniszczyć przekładnik. Przed otwarciem obwodu przekładnika należy zewrzeć zaciski S1 (k) i S2 (l).

Rys. 27: Prawidłowo zainstalowany przekładnik prądowy, mierzy prąd odbiornika i kondensatora

 

Rys. 28: Błędnie! Przekładnik mierzy tylko prąd odbiornika, system włącza się, ale nie wyłącza ponownie. Regulator mocy biernej sygnalizuje C = 0
(brak możliwości pomiaru prądu kondensatora)!

 

Rys. 29: Błędnie! Przekładnik mierzy tylko prąd kondensatora, system nie włącza się. Regulator mocy biernej sygnalizuje I = 0
(brak prądu w obwodzie przekładnika)!

Bezpieczniki i kable

Podczas wykonywania prac instalacyjnych należy przestrzegać przepisów VDE 0100, VDE 0105, ogólnych dyrektyw VDEW oraz warunków przyłączenia właściwego zakładu energetycznego. Zgodnie z VDE 0560 część 46, kondensatory muszą być przystosowane do pracy przy prądzie długotrwałym równym 1,3-krotności prądu „który płynie przy sinusoidalnym napięciu znamionowym i częstotliwości znamionowej”. Biorąc pod uwagę tolerancję pojemności 1,1×CN, maksymalny dopuszczalny prąd może osiągnąć wartości do 1,38×IN. Przy wymiarowaniu bezpieczników i przekrojów przewodów należy wziąć pod uwagę możliwość przeciążenia i wysoki prąd rozruchowy kondensatorów.

Ważne: Kondensatory mocy firmy FRAKO oferują obciążalność prądową do 2,7 × IN.

400V / 50Hz 525V / 50Hz 690V / 50Hz
Moc Prąd Przekrój Prąd Przekrój Prąd Przekrój
[kVar] [A] [A] [mm2] [A] [A] [mm2] [A] [A] [mm2]
2,5 3,6 10 4 x 1,5 2,7 10 4 x 1,5 2,1 10 4 x 1,5
5 7,2 10 4 x 1,5 5,5 10 4 x 1,5 4,2 10 4 x 1,5
6,25 9,0 16 4 x 2,5 6,9 10 4 x 1,5 5,2 10 4 x 1,5
7,5 10,8 16 4 x 2,5 8,2 16 4 x 2,5 6,3 10 4 x 1,5
10 14,4 20 4 x 2,5 11,0 16 4 x 2,5 8,4 16 4 x 2,5
12,5 18,0 25 4 x 4 13,7 20 4 x 2,5 10,5 16 4 x 2,5
15 21,7 35 4 x 6 16,5 25 4 x 4 12,6 20 4 x 2,5
17,5 25,3 35 4 x 6 19,2 35 4 x 6 14,6 25 4 x 4
20 28,9 50 4 x 10 22,0 35 4 x 6 16,7 25 4 x 4
25 36,1 50 4 x 10 27,5 50 4 x 10 20,9 35 4 x 6
27,5 39,7 63 4 x 16 30,2 50 4 x 10 23,0 35 4 x 6
30 43,3 63 4 x 16 33,0 50 4 x 10 25,1 35 4 x 6
31,25 45,1 63 4 x 16 34,4 50 4 x 10 26,1 50 4 x 10
37,5 54,1 80 3 x 25/16 41,2 63 4 x 16 31,4 50 4 x 10
40 57,7 80 3 x 25/16 44,0 63 4 x 16 33,5 50 4 x 10
43,75 63,1 100 3 x 35/16 48,1 80 3 x 25/16 36,6 63 4 x 16
45 65,0 100 3 x 35/16 49,5 80 3 x 25/16 37,7 63 4 x 16
50 72,2 100 3 x 35/16 55,0 80 3 x 25/16 41,8 63 4 x 16
52,5 75,8 125 3 x 50/25 57,7 80 3 x 25/16 43,9 63 4 x 16
60 86,6 125 3 x 50/25 66,0 100 3 x 35/16 50,2 80 3 x 25/16
62,5 90,2 125 3 x 50/25 68,7 100 3 x 35/16 52,3 80 3 x 25/16
67,5 97,4 160 3 x 70/35 74,2 125 3 x 50/25 56,5 80 3 x 25/16
68,75 99,2 160 3 x 70/35 75,6 125 3 x 50/25 57,5 80 3 x 25/16
75 108,3 160 3 x 70/35 82,5 125 3 x 50/25 62,8 100 3 x 35/16
87,5 126,3 200 3 x 95/50 96,2 160 3 x 70/35 73,2 125 3 x 50/25
93,75 135,3 200 3 x 95/50 103,1 160 3 x 70/35 78,4 125 3 x 50/25
100 144,3 200 3 x 95/50 110,0 160 3 x 70/35 83,7 125 3 x 50/25
112,5 162,4 250 3 x 120/70 123,7 200 3 x 95/50 94,1 160 3 x 70/35
125 180,4 250 3 x 120/70 137,5 200 3 x 95/50 104,6 160 3 x 70/35
150 216,5 315 3 x 185/95 165,0 250 3 x 120/70 125,5 200 3 x 95/50
175 252,6 400 2x 3 x 95/50 192,5 315 3 x 185/95 146,4 250 3 x 120/70
200 288,7 400 2x 3 x 95/50 219,9 315 3 x 185/95 167,3 250 3 x 120/70
225 324,8 500 2x 3 x 120/70 247,4 400 2x 3 x 95/50 188,3 315 3 x 185/95
250 360,8 500 2x 3 x 120/70 274,9 400 2x 3 x 95/50 209,2 315 3 x 185/95
275 396,9 630 2x 3 x 185/95 302,4 500 2x 3 x 120/70 230,1 400 2x 3 x 95/50
300 433,0 630 2x 3 x 185/95 329,9 500 2x 3 x 120/70 251,0 400 2x 3 x 95/50
350 505,2 800 2x 3 x 240/120 384,9 630 2x 3 x 185/95 292,9 500 2x 3 x 120/70
375 541,3 800 2x 3 x 240/120 412,4 630 2x 3 x 185/95 313,8 500 2x 3 x 120/70
400 577,4 800 2x 3 x 240/120 439,9 630 2x 3 x 185/95 334,7 500 2x 3 x 120/70
500 721,7 1000 3x 3 x 185/95 549,9 800 2x 3 x 240/120 418,4 630 2x 3 x 185/95
Tabela 5: Bezpieczniki i przekroje przewodów wg VDE0298 Część 4, typ instalacji C

 

Przekrój przewodu [mm2] NYM

∅ [mm]

NYY

∅ [mm]

NYCY/NYCWY

∅ [mm]

H05VV-F

∅ [mm]

H07RN-F

∅ [mm]

2 x 1,5 9,0 11,0 12,0 10,5 11,5
2 x 2,5 10,5 13,0 14,0 12,5 13,5
3 x 1,5 10,0 11,0 13,0 11,0 12,5
3 x 2,5 11,0 13,0 14,0 13,0 14,5
3 x 4,0 12,5 15,0 16,0 16,0
3 x 6,0 14,0 16,0 17,0 20,0
3 x 10,0 17,0 19,0 18,0 25,5
3 x 16,0 20,0 21,0 21,0 29,0
4 x 1,5 10,5 13,0 14,0 12,5 13,5
4 x 2,5 12,0 14,0 15,0 14,0 15,5
4 x 4,0 14,0 16,0 17,0 18,0
4 x 6,0 15,0 17,0 18,0 22,0
4 x 10,0 18,0 20,0 20,0 28,0
4 x 16,0 23,0 23,0 23,0 32,0
4 x 25,0 27,5 27,0 28,0 37,0
4 x 35,0 31,0 30,0 29,0 42,0
4 x 50,0 35,0 34,0 48,0
4 x 70,0 40,0 37,0 54,0
4 x 95,0 45,0 42,0 60,0
4 x 120,0 50,0 47,0
4 x 150,0 53,0 52,0
4 x 185,0 60,0 60,0
4 x 240,0 71,0 70,0
5 x 1,5 11,0 13,5 15,0 13,5 15,0
5 x 2,5 13,0 15,0 17,0 15,5 17,0
5 x 4,0 15,0 16,5 18,0 19,0
5 x 6,0 18,0 19,0 20,0 24,0
5 x 10,0 20,0 21,0 30,0
5 x 16,0 24,0 23,0 35,0
7 x 1,5 13,5
10 x 1,5 17,0
12 x 1,5 17,5
14 x 1,5 18,0
16 x 1,5 19,0
24 x 1,5 23,0
Tabela 6: Średnica zewnętrzna kabli i przewodów

NYM – Przewód płaszczowy

NYY – Kabel z płaszczem z tworzywa sztucznego

NYCY – Kabel z koncentrycznym przewodnikiem i płaszczem z tworzywa sztucznego

NYCWY – Kabel z koncentrycznym, falistym przewodnikiem i płaszczem z tworzywa sztucznego

H05VV-F – Przewód w izolacji gumowej (NLH, NMH)

H07RN-F – Przewód w ciężkiej izolacji gumowej (NSH)

 

Gwint metryczny Pg Zewnętrzna średnica kabla [mm] Otwór przelotowy
M 16 x 1,5 11 6,5 – 10,5 19
13,5 8,0 – 12,5 21
M 20 x 1,5 16 10,0 – 15,0 23
M 25 x 1,5 21 12,0 – 20,0 29
M 32 x 1,5 29 19,0 – 26,5 38
M 40 x 1,5 36 29,0 – 34,0 48
42 34,0 – 41,0 55
M 50 x 1,5 48 40,0 – 45,0 60
Tabela 7: Wprowadzenie kabla za pomocą dławika kablowego

 

Stopień ochrony

Do oznaczenia stopnia ochrony zgodnie z normą EN 60529 używa się dwóch liter i cyfr.

IP oznacza „International Protection”. Najczęstsze skróty:

U = napięcie [V]

QC = moc kondensatora [Var]

Q = moc bierna [Var]

P = moc czynna [W]

S = moc pozorna [VA]

I = prąd [A]

C = pojemność [F]

fn = częstotliwość sieci [Hz]

fr = częstotliwość rezonansowa [Hz]

p = współczynnik tłumienia [%]

Stopień ochrony Ochrona przed dotykiem Ochrona przed ciałami obcymi (stałymi) Ochrona przed wodą
IP 00 brak brak brak
IP 10 przed przypadkowym lub niezamierzonym kontaktem powyżej 50mm średnicy brak
IP 20 palcami i przedmiotami o długości maks. 80mm powyżej 12,5mm średnicy brak
IP 30 z narzędziami i drutami o grubości > 2,5mm powyżej 2,5mm średnicy brak
IP 31 z narzędziami i drutami o grubości > 2,5mm powyżej 2,5mm średnicy przed pionowo opadającą wodą
IP 40 z drutami lub taśmami o grubości > 1mm powyżej 1mm średnicy brak
IP 41 z drutami lub taśmami o grubości > 1mm powyżej 1mm średnicy przed pionowo opadającą wodą
IP 42 z drutami lub taśmami o grubości > 1mm powyżej 1mm średnicy przed kapiącą wodą, przy przechyle urządzeń do 15° w stosunku do pionu
IP 43 z drutami lub taśmami o grubości > 1mm powyżej 1mm średnicy Przed deszczem padającym pod kątem 60° w stosunku do pionu
IP 54 pełna ochrona Ochrona przed pyłem przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków
IP 65 pełna ochrona Pyłoszczelność przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków
Tabela 8: Znaczenie skrótów dla stopni ochrony