Systemy kompensacji mocy biernej FRAKO w znacznym stopniu przyczyniają się do efektywności energetycznej i redukcji emisji C02 i dlatego są niezbędne w nowoczesnym zasilaniu  w energię elektryczną.

Systemy kompensacyjne zwracają się w okresie krótszym niż rok do trzech lat przy obecnych standardowych taryfach zakładów energetycznych. Po tym czasie system kompensacyjny generuje zyski dla Państwa firmy miesiąc po miesiącu. Dlatego jest to szczególnie ekonomiczne, gdy systemy kompensacyjne mają długi przewidywany okres żywotności. Im dłużej pracują tym większe korzyści dla firmy! Systemy kompensacyjne FRAKO
a w szczególności stosowane tam kondensatory mocy – charakteryzują się wieloletnią żywotnością.

Kondensatory mocy FRAKO zawierają potrójne zabezpieczenie:

  • Samoregenerująca się folia kondensatora dla ochrony przed gwałtownym wzrostem napięcia
  • Segmentowa folia kondensatorów zapewnia najwyższe bezpieczeństwo eksploatacji
  • Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem bezpiecznie odłącza kondensator od sieci zasilającej w przypadku poważnego przeciążenia lub po zakończeniu okresu użytkowania.

Udział wyższych harmonicznych w naszych sieciach publicznych stale rośnie. Istotnym tego powodem są liczne zasilacze w komputerach PC, telewizorach, ECG i podobnych urządzeniach. Na podstawie dziesięcioleci doświadczeń w zakresie pomiarów sieci i planowania projektów systemów kompensacyjnych w trudnych warunkach nasi inżynierowie chętnie podejmą się analizy i oceny specyficznej sytuacji w Państwa firmie. Państwo we własnym zakresie dokonacie wyboru systemu kompensacji mocy biernej, który spełnia lokalne warunki. Pomoże przy tym parametr dużej obciążalności naszych kondensatorów mocy.

  • Przeciążenie długotrwałe do 2,7x prądu znamionowego (Heavy Duty)
  • Wartości szczytowe prądu rozruchowego: do 450-krotności prądu znamionowego
  • Temperatura otoczenia: do 65°C
  • Żywotność: do 200 000 godzin
  • do 100 000 operacji rocznie.

FRAKO posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001. Jakość wytwarzanych produktów jest od wielu lat rejestrowana i dokumentowana w produkcji i w eksploatacji. Do oceny jakości stosowane są wewnętrzne normy produktowe FRAKO, które zawierają znacznie wyższe wymagania niż norma EN 60831. Tylko w ten sposób producent może trwale deklarować najwyższą jakość. Przy wytwarzaniu naszych produktów, ale także pod koniec ich cyklu eksploatacji, zwracamy szczególną uwagę na ochronę zasobów, efektywność energetyczną i ochronę środowiska.

Jakość naszych produktów i wiedza o ich zastosowaniu są podstawą ich optymalnego  wykorzystania przez naszych klientów. Zadaniem niniejszego podręcznika skierowanego do czytelnika zainteresowanego omawianą w nim tematyką jest udokumentowanie podstaw technicznych, naszej filozofii produkcji i przyświecających nam celów. Powinien on zapewnić Państwu podstawową wiedzę w zakresie doboru, instalacji i zastosowania naszych systemów kompensacji mocy biernej.