Wzory obliczeniowe dla kondensatora

Moc kondensatora jednofazowego

Q_c = C\, \cdot \, U^{2}\, \cdot \, 2\, \cdot \pi \, \cdot f_n

Przykład: 83µF przy 400 V / 50Hz

0,000083 · 400² · 314,16 = 4,172Var = 4,17kVar

 

Moc kondensatora przy połączeniu w trójkąt

Q_c = C\, \cdot \, U^{2}\, \cdot \, 2\, \cdot \pi \, \cdot f_n

Przykład: 3 x 33,2µF przy 400 V / 50Hz

3 · 0,0000332 · 400² · 314,16 = 5kVar

 

Moc kondensatora przy połączeniu w gwiazdę

Q_c = C\, \cdot (U/\sqrt{3})^{2}\, \cdot \, 2\, \cdot \, \pi \, \cdot \, f_n

Przykład: 3 x 33,2µF przy 400 V / 50Hz

3 · 0,0000332 · 231² · 314,16 = 1,67kVar

 

Prąd kondensatora

I = \frac{Q}{U\, \cdot \, \sqrt{3}}\, \, \, \, \, \, \, lub\, \, \, \, \, \, Q_c\, =\, I\, \cdot \, U\cdot \sqrt{3}

Przykład: 25kVar przy 400V

25000 / (400 · 1,73) = 36A

 

Szeregowa częstotliwość rezonansowa (fr) i współczynnik tłumienia (p)

f_r = f_n\, \cdot \sqrt{\frac{1}{p}}\, \, \, \,\, \, lub\, \, \, \, p=\, (\frac{f_n}{f_r})^{2}

Przykład: p = 0,07 (7% tłumienia) w sieć 50 Hz fr = 189Hz

 

Efektywna moc kondensatora trójfazowego z dławikiem

Q_c = \frac{C\, \cdot \, 3\, \cdot U^{2}\, \cdot \, 2\, \cdot \, \pi \, \cdot f_n}{1\, -\, p}

Przykład: 3 x 332µF przy 400V / 50Hz przy p = 7% tumienia

0,000332 · 3 · 400² · 314,16 / 1-0,07 = 53,8kVar

 

Współczynnik mocy i zależność między cos φ i tg φ

\cos \phi = \frac{P}{S}\, \, \, \, \, lub\, \, \, \, \, \cos \phi = \sqrt{\frac{1}{1\, +\, \tan \phi ^{2}}}\, \, \, \, \, lub\, \, \, \, \, \cos \phi = \, \sqrt{\frac{1}{1\, +\, (\frac{Q}{P})^{2}}}

\tan \phi =\, \frac{Q}{P}\, \, \, \, \, lub\, \, \, \, \, \tan \phi =\, \sqrt{\frac{1}{\cos \phi ^{2}}\, -\, 1}\, \, \, \, \, lub\, \, \, \, \, \tan \phi =\, \sqrt{\frac{1}{(\frac{P}{S})^{2}}\, -1}

Strona korzysta z plików cookie.

Left Menu Icon