Moc kondensatora jednofazowego

Q_c = C, cdot , U^{2}, cdot , 2, cdot pi , cdot f_n

Przykład: 83µF przy 400 V / 50Hz

0,000083 · 400² · 314,16 = 4,172Var = 4,17kVar

 

Moc kondensatora przy połączeniu w trójkąt

Q_c = C, cdot , U^{2}, cdot , 2, cdot pi , cdot f_n

Przykład: 3 x 33,2µF przy 400 V / 50Hz

3 · 0,0000332 · 400² · 314,16 = 5kVar

 

Moc kondensatora przy połączeniu w gwiazdę

Q_c = C, cdot (U/sqrt{3})^{2}, cdot , 2, cdot , pi , cdot , f_n

Przykład: 3 x 33,2µF przy 400 V / 50Hz

3 · 0,0000332 · 231² · 314,16 = 1,67kVar

 

Prąd kondensatora

I = frac{Q}{U, cdot , sqrt{3}}, , , , , , , lub, , , , , , Q_c, =, I, cdot , Ucdot sqrt{3}

Przykład: 25kVar przy 400V

25000 / (400 · 1,73) = 36A

 

Szeregowa częstotliwość rezonansowa (fr) i współczynnik tłumienia (p)

f_r = f_n, cdot sqrt{frac{1}{p}}, , , ,, , lub, , , , p=, (frac{f_n}{f_r})^{2}

Przykład: p = 0,07 (7% tłumienia) w sieć 50 Hz fr = 189Hz

 

Efektywna moc kondensatora trójfazowego z dławikiem

Q_c = frac{C, cdot , 3, cdot U^{2}, cdot , 2, cdot , pi , cdot f_n}{1, -, p}

Przykład: 3 x 332µF przy 400V / 50Hz przy p = 7% tumienia

0,000332 · 3 · 400² · 314,16 / 1-0,07 = 53,8kVar

 

Współczynnik mocy i zależność między cos φ i tg φ

cos phi = frac{P}{S}, , , , , lub, , , , , cos phi = sqrt{frac{1}{1, +, tan phi ^{2}}}, , , , , lub, , , , , cos phi = , sqrt{frac{1}{1, +, (frac{Q}{P})^{2}}}

tan phi =, frac{Q}{P}, , , , , lub, , , , , tan phi =, sqrt{frac{1}{cos phi ^{2}}, -, 1}, , , , , lub, , , , , tan phi =, sqrt{frac{1}{(frac{P}{S})^{2}}, -1}