Kompensacja indywidualna

W najprostszym przypadku do każdego odbiornika indukcyjnego równolegle podłączony jest kondensator o odpowiedniej pojemności. Zapewnia to pełne odciążenie przewodów, w tym przewodu zasilającego użytkownika. W tym celu przyjmuje się, że kondensator jest używany tylko w okresie, w którym dana maszyna jest w eksploatacji. Ponadto, nie zawsze jest łatwo umieścić kondensatory bezpośrednio przy maszynach, które mają być kompensowane (problemy z przestrzenią, koszty montażu).

Zastosowanie:

 • do kompensacji mocy biernej transformatorów biegu jałowego
 • do napędów pracujących w trybie ciągłym
 • do napędów z krótkimi lub długimi przewodami zasilającymi

Zalety:

 • sieć wewnętrzna jest w pełni odciążona od prądu biernego
 • niski koszt na jednostkę [kVar]

Wady:

 • kompensacja jest rozłożona na całą eksploatację
 • duży nakład pracy związany z instalacją
 • wymagana jest ogólnie większa moc kondensatora, ponieważ współczynnik równoczesności nie jest brany pod uwagę

Rys.8: Przykład kompensacji indywidualnej

Kompensacja grupowa

Maszyny, które są zawsze załączone razem, mogą być zgrupowane i kompensowane razem. Zamiast kilku małych kondensatorów instalowany jest jeden kondensator lub bateria o odpowiednich parametrach.

Zastosowanie:

 • dla kilku odbiorów indukcyjnych, jeżeli są one zawsze eksploatowane razem

Zalety:

 • podobne jak w przypadku kompensacji indywidualnej, ale bardziej ekonomiczne

Wady:

 • mogą być używane tylko przez grupy użytkowników, którzy zawsze działają w jednym czasie

Rys.9: Przykład kompensacji grupowej

Kompensacja centralna

Cała kompensacja odbywa się w centralnym punkcie baterii, np. w głównej rozdzielnicy nn. Obejmuje to całe zapotrzebowanie na moc bierną. Moc baterii jest podzielona na kilka stopni przełączania i dostosowana do warunków obciążenia.

Obecnie podejście to jest wdrażane w większości przypadków. Centralnie umieszczona kompensacja może być łatwo monitorowana. Nowoczesne regulatory mocy biernej umożliwiają ciągłe monitorowanie stanu przełączania, cos j oraz prądów czynnego i biernego, jak również składowych harmonicznych występujących w sieci. Zwykle wystarcza mniejsza moc całkowita kondensatorów, ponieważ w konstrukcji można uwzględnić współczynnik jednoczesności pracy całej baterii. Zainstalowana moc kondensatora jest lepiej wykorzystana. Jednakże prąd bierny nie odciąża samej sieci linii wewnętrznej, co nie stanowi mankamentu przy wystarczającym przekroju poprzecznym.

Zalety:

 • przejrzysta koncepcja
 • dobre wykorzystanie zainstalowanej mocy kondensatora
 • w większości przypadków łatwiejsza instalacja
 • mniejsza moc kondensatora,  z uwagi na współczynnik jednoczesności
 • bardziej opłacalne w przypadku sieci zawierających wyższe harmoniczne, ponieważ systemy są kompensowane dławikami

Wady:

 • sieć wewnętrzna nie jest odciążana
 • dodatkowe koszty związane z automatyczną regulacją

Rys.10: Przykład kompensacji centralnej

Kompensacja mieszana

Z ekonomicznego punktu widzenia często korzystne jest połączenie trzech opisanych powyżej procedur.

Rys.11: Przykład mieszanej kompensacji