Podstawy

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego planowania projektów systemów kompensacji mocy biernej, należy odświeżyć podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki. Moc czynna Przy czysto rezystancyjnym obciążeniu, bez komponentów indukcyjnych lub pojemnościowych, np. w...

Wstęp

Systemy kompensacji mocy biernej FRAKO w znacznym stopniu przyczyniają się do efektywności energetycznej i redukcji emisji C02 i dlatego są niezbędne w nowoczesnym zasilaniu  w energię elektryczną. Systemy kompensacyjne zwracają się w okresie krótszym niż rok do...

Rodzaje kompensacji

Kompensacja indywidualna W najprostszym przypadku do każdego odbiornika indukcyjnego równolegle podłączony jest kondensator o odpowiedniej pojemności. Zapewnia to pełne odciążenie przewodów, w tym przewodu zasilającego użytkownika. W tym celu przyjmuje się, że...

Zastosowania

Lampy wyładowcze muszą być zasilane statecznikami ograniczającymi prąd. Transformatory rozproszeniowe są stosowane głównie do niskociśnieniowych lamp sodowych, wszystkie pozostałe lampy wyładowcze są wyposażone w dławiki jako stateczniki. Dzięki temu cosj dla dławików...

Składowe harmoniczne

Czym są wyższe harmoniczne? W nowoczesnych sieciach niskiego napięcia coraz częściej można znaleźć odbiorniki pobierające z sieci prąd niesinusoidalny. Prądy te generują spadek napięcia przy impedancjach sieciowych, co zniekształca pierwotne sinusoidalne napięcie...

Instalacja

Przekładnik prądowy Do pracy układów kompensacji mocy biernej wymagany jest przekładnik prądowy. Nie wchodzi on w zakres dostawy, ale może być dostarczony po uzgodnieniu wymagań klienta. Prąd pierwotny przekładnika zależy od poboru prądu przez odbiorcę. Konstrukcja...

Charakterystyka działania

Kondensatory mocy Kondensatory firmy FRAKO serii LKT nie zawierają związków PCB. Posiadają dielektryk samoregenerujący się. Jeśli w wyniku przeciążenia lub przepięcia dochodzi do przebicia, wówczas zwój ulega samoczynnej regeneracji. Dodatkowo, jako dodatkowy środek...