Wstęp

Systemy kompensacji mocy biernej FRAKO w znacznym stopniu przyczyniają się do efektywności energetycznej i redukcji emisji C02 i dlatego są niezbędne w nowoczesnym zasilaniu  w energię elektryczną. Systemy kompensacyjne zwracają się w okresie krótszym niż rok do...

czytaj dalej

Podstawy

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego planowania projektów systemów kompensacji mocy biernej, należy odświeżyć podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki. Moc czynna Przy czysto rezystancyjnym obciążeniu, bez komponentów indukcyjnych lub pojemnościowych, np. w...

czytaj dalej

Rodzaje kompensacji

Kompensacja indywidualna W najprostszym przypadku do każdego odbiornika indukcyjnego równolegle podłączony jest kondensator o odpowiedniej pojemności. Zapewnia to pełne odciążenie przewodów, w tym przewodu zasilającego użytkownika. W tym celu przyjmuje się, że...

czytaj dalej

Określenie wymaganej mocy kondensatora

Taryfy opłat za energię elektryczną Co do zasady, stałe taryfy zakładu energetycznego mają zastosowanie do mniejszych odbiorców energii elektrycznej, podczas gdy specjalne/indywidualne umowy zawierane są z dużymi odbiorcami. W przypadku większości kontraktów koszty...

czytaj dalej

Zastosowania

Lampy wyładowcze muszą być zasilane statecznikami ograniczającymi prąd. Transformatory rozproszeniowe są stosowane głównie do niskociśnieniowych lamp sodowych, wszystkie pozostałe lampy wyładowcze są wyposażone w dławiki jako stateczniki. Dzięki temu cosj dla dławików...

czytaj dalej

Charakterystyka działania

Kondensatory mocy Kondensatory firmy FRAKO serii LKT nie zawierają związków PCB. Posiadają dielektryk samoregenerujący się. Jeśli w wyniku przeciążenia lub przepięcia dochodzi do przebicia, wówczas zwój ulega samoczynnej regeneracji. Dodatkowo, jako dodatkowy środek...

czytaj dalej

Wzory obliczeniowe dla kondensatora

Moc kondensatora jednofazowego Przykład: 83µF przy 400 V / 50Hz 0,000083 · 400² · 314,16 = 4,172Var = 4,17kVar   Moc kondensatora przy połączeniu w trójkąt Przykład: 3 x 33,2µF przy 400 V / 50Hz 3 · 0,0000332 · 400² · 314,16 = 5kVar   Moc kondensatora przy...

czytaj dalej

Składowe harmoniczne

Czym są wyższe harmoniczne? W nowoczesnych sieciach niskiego napięcia coraz częściej można znaleźć odbiorniki pobierające z sieci prąd niesinusoidalny. Prądy te generują spadek napięcia przy impedancjach sieciowych, co zniekształca pierwotne sinusoidalne napięcie...

czytaj dalej

Projektowanie w sieciach z wyższymi harmonicznymi

Co zrobić, jeśli rezonans jest możliwy, ale mało prawdopodobny? Obecnie dotyczy to dziś znacznej części projektowanych urządzeń, np.: Brak własnych generatorów harmonicznych w sieci, brak harmonicznych w sieci średniego napięcia, ale częstotliwość rezonansowa poniżej...

czytaj dalej

Graniczne wartości harmonicznych

Do oceny jakości sieci w zależności od obszaru zastosowań można przywołać dużą liczbę norm. Dwie główne normy mają zastosowanie w przypadku sieci niskiego napięcia podłączonych do sieci publicznych: EN 50160 “Parametry napięcia zasilającego w publicznych...

czytaj dalej

Filtry aktywne wyższych harmonicznych

Co jeśli zawartość wyższych harmonicznych jest wysoka, ale zapotrzebowanie na moc bierną jest niskie? W zasadzie istnieje kilka rozwiązań ograniczających prądy harmoniczne w takich przypadkach, które są spowodowane zastosowaniem obciążeń generujących harmoniczne....

czytaj dalej

“Działania” zapobiegające składowym harmonicznym

Aktualnie nie ma możliwości zminimalizowania harmonicznych w sieciach energetycznych po rozsądnych kosztach. W większości przypadków podejmowane są próby ich eliminacji lub tłumienia na urządzeniu generującym za pomocą elementów pasywnych. Dla każdej harmonicznej...

czytaj dalej

Instalacja

Przekładnik prądowy Do pracy układów kompensacji mocy biernej wymagany jest przekładnik prądowy. Nie wchodzi on w zakres dostawy, ale może być dostarczony po uzgodnieniu wymagań klienta. Prąd pierwotny przekładnika zależy od poboru prądu przez odbiorcę. Konstrukcja...

czytaj dalej

Strona korzysta z plików cookie.

Left Menu Icon