Ochrona systemów fotowoltaicznych

Wg UTE C15-712-1 i EN 50539-12 ochrona przepięciowa jest niezbędna, zarówno po stronie AC jak i DC, chyba że wyliczenia wg PN-EN 62305 wskazują na brak ryzyka.

Urządzenia fotowoltaiczne na domach mieszkalnych

Urządzenia fotowoltaiczne zainstalowane na dachach ze względu na dużą powierzchnię i eksponowane miejsce powodują wysokie ryzyko przepięć dla urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku.

Jeżeli dom jest pokryty metalowym dachem lub nie można zachować właściwych odległości miedzy instalacją fotowoltaiczną a instalacją odgromową na domu, to koniecznie należy zastosować ograniczniki typu 1+2, najlepiej DS60VGPV…. W pozostałych przypadkach normy dopuszczają zastosowanie jako minimum ograniczników przepięć typu 2 np. DS50

Przemysłowe systemy fotowoltaiczne

Zakłady przemysłowe mogą instalować dla siebie duże systemy fotowoltaiczne, w ramach strategii produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Systemy te narażone są na uderzenia piorunów i przepięcia, co może spowodować poważne szkody. W takim przypadku niezbędne jest stosowanie ograniczników przepięć w najważniejszych punktach instalacji PV.

Przy większych instalacjach fotowoltaicznych absolutnie zaleca się stosowanie instalacji odgromowych, jak też ze względu na wartość inwestycji wskazane jest zastosowanie najlepszej możliwej ochrony, czyli ograniczników typu 1+2 np. DS60VGPV

Elektrownie fotowoltaiczne

Elektrownie fotowoltaiczne narażone są na duże ryzyko uderzenia piorunem ze względu na dużą powierzchnię i eksponowaną pozycję. Występuje tutaj niebezpieczeństwo, że drogie i delikatne urządzenia elektroniczne zostaną uszkodzone lub całkowicie zniszczone, co może spowodować straty wynikające z wyłączenia elektrowni oraz wysokie koszty ponownego zakupu zamiennych urządzeń.

Przy elektrowniach PV standardem jest stosowanie rozbudowanej sieci instalacji odgromowej, dlatego zaleca się zainstalowanie ograniczników przepięć typu 1+2 np. DS60VGPV.., lub w przypadku bardzo dobrze wykonanej instalacji odgromowej i posiadaniu odpowiednich wyliczeń można zastosować ograniczniki typu 1+2 na prąd udarowy 5kA na biegun w technologii VG np. DS50VGPV…/10KT1