Kontrola stanu wkładek bezpiecznikowych w rozłącznikach KETO

W kluczowych obiektach jakimi są: elektrownie, szpitale, fabryki czy lotniska konieczność ciągłości zasilania w energię elektryczną jest zawsze największym priorytetem.

Urządzenia firmy JEAN MULLER takie jak: rozłączniki bezpiecznikowe, wkładki topikowe oraz urządzenia elektroniczne niezawodnie przez cały czas zapewniają dostawy energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania.

W przypadku awarii elektrycznej bezpieczniki topikowe wyłączają chroniony obwód szybko i niezawodnie, ograniczając w ten sposób uszkodzenia do minimum.

Ale co dalej ?

Bardzo ważne jest aby jak najszybciej zlokalizować usterkę i wyeliminować ją tak szybko, jak to możliwe w celu przywrócenia pracy systemu. W tym celu zostały zaprojektowane systemy kontroli stanu bezpieczników firmy JEAN MULLER. Oferujemy Państwu szeroką gamę rozwiązań przeznaczonych do różnych zastosowań. W poniższym przeglądzie wyjaśniamy zalety poszczególnych systemów.

Bezpieczeństwo i kontrola z rozwiązaniami JEAN MULLER

Rozłącznik bezpiecznikowy, skrzynkowy KETO z kontrolą stanu bezpieczników typu ESlight

Nasz sprawdzony rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy KETO jest dostępny z funkcją kontroli stanu bezpiecznika ESIight [ESL]. Czerwona dioda LED została umiejscowiona na każdym biegunie w mechanizmie wychylnym rozłącznika i jeżeli wkładka zadziała, dioda zapala się na odpowiedniej fazie. Proste ale skuteczne!

Zalety:

 • Miejscowy, optyczny wskaźnik stanu wkładek bezpiecznikowych,
 • Szybka lokalizacja uszkodzonego urządzenia lub przepalonych wkładek bezpiecznikowych w rozdzielnicy,
 • Rozwiązanie ekonomiczne

 

Rozłącznik bezpiecznikowy, skrzynkowy KETO z modułem elektronicznym ES10

Dzięki elektronicznemu modułowi ES10 rozłącznik KETO stale monitoruje prawidłowe działanie wkładek bezpiecznikowych. Moduł został zintegrowany z mechanizmem wychylnym rozłącznika, aby zaoszczędzić miejsce. Jeśli wkładka zadziała, następuje przełączenie styku w module i sygnał o zadziałaniu przekazywany jest do odpowiedniego systemu nadzoru. Dodatkowo na urządzeniu znajduje się wskaźnik stanu w formie diody LED oraz funkcja ‘test’.

Zalety:

 • Zestyk przełączalny do sygnalizacji uszkodzenia bezpiecznika,
 • Dodatkowe diody LED sygnalizujące zadziałanie oraz stan pracy rozłącznika,
 • Przycisk testowy do sprawdzania funkcji monitorowania podczas pracy,
 • Szybka lokalizacja uszkodzonego bezpiecznika i rozłącznika w szafie rozdzielczej

Rozłącznik bezpiecznikowy, skrzynkowy KETO z elektromechaniczną kontrolą stanu bezpieczników AM

W rozłączniku bezpiecznikowym KETO z elektromechaniczną kontrolą stanu bezpieczników AM wyłącznik silnikowy jest zabudowany w pokrywie rozłącznika, równolegle względem wkładek bezpiecznikowych. Jeśli zadziała wkładka topikowa, prąd zakłóceniowy komutuje bezpośrednio do wyłącznika silnikowego i go wyłącza. Wyłącznik silnikowy posiada styk pomocniczy (przełączalny), za pomocą którego sygnał o przepaleniu jest przekazywany do nadrzędnego systemu nadzoru. Dodatkowo wyłącznik wyposażony jest w przycisk‘test’ do kontroli poprawności zadziałania.

Zalety:

 • Wytrzymały i niewrażliwy na prądy wsteczne,
 • Sprawdzone rozwiązanie do nadzoru obwodów silnikowych i turbin wiatrowych,
 • Zastosowanie w obwodach DC do 250V,
 • Zestyk przełączalny do sygnalizacji zadziałania bezpiecznika,
 • Rozwiązanie ekonomiczne

Wkładki topikowe NH z wybijakiem

Wkładki bezpiecznikowe JEAN MULLER typu ,,/k” mają wbudowany wybijak zamiast zwykłego wskaźnika zadziałania (np. :wskaźnik kombinowany/zespolony). W momencie zadziałania bezpiecznika wybijak wysuwa się z korpusu wkładki. W rozłącznikach bezpiecznikowych KETO, LTL4A oraz w podstawach bezpiecznikowych NH firmy JEAN MULLER wybijak uruchamia mikroprzełącznik (styk przełączalny). W ten sposób sygnał o przepaleniu bezpiecznika trafia do systemu nadzoru. Bezpieczniki z wybijakiem można również zastosować w rozłącznikach KETO z modułem ESlight (do 4ooV AC) w celu kontroli lokalnej stanu wkładek.

Zalety:

 • Wytrzymały i niewrażliwy na prądy wsteczne,
 • Zastosowanie w obwodach napięcia AC i DC,
 • Brak aktywnej elektroniki, czysto mechaniczny system alarmowy,
 • Awarie napięcia zasilającego nie prowadzą do błędnego zadziałania modułu,
 • Zestyk przełączalny do sygnalizacji uszkodzenia bezpiecznika w rozłącznikach i podstawach bezpiecznikowych,
 • Możliwość monitorowania rozłączników bezpiecznikowych połączonych równolegle,
 • Dostępne wkładki bezpiecznikowe o charakterystykach: gG, aM, aR, gR, gPV oraz bezpieczniki do ochrony baterii akumulatorowych.

Kontrola stanu wkładek bezpiecznikowych – przegląd wykonań

ESlight

ES10

AM

K-Melder

Miejscowa sygnalizacja zadziałania wkładki za pomocą LED na każdej fazie

()*

Miejscowa sygnalizacja zadziałania wkładki za pomocą sygnału zbiorczego

Przekazanie informacji o wyzwolonym bezpieczniku

Kontrola obwodów równoległych

Funkcja testu

Zastosowanie w obwodach DC

Aktywna elektronika

Brak aktywnej elektroniki

* W połączeniu z KETO ESlight do 400V AC