Skuteczna ochrona instalacji elektrycznych w budynkach

Ochrona i bezpieczeństwo własnego domu czy gospodarstwa jest podstawową potrzebą człowieka. Wraz z rozwojem i polepszeniem się rozwiązań technicznych wzrasta niebezpieczeństwo szkód jakie mogą wywoływać przepięcia łączeniowe i te wywołane przez zjawiska atmosferyczne.

Stowarzyszenie Niemieckiej Branży Ubezpieczeniowej (GdV) regularnie publikuje dane liczbowe przedstawiające sumy wypłacanych odszkodowań przyznawanych z tytułu uszkodzeń instalacji i sprzętu wywołanych przepięciami łączeniowymi i skutkami wyładowań atmosferycznych. Aktualnie przeciętna kwota odszkodowania wynosi powyżej 1000 Euro. Według badań Stowarzyszenia GdV już nawet w odległości 2 km od miejsca wyładowania doziemnego, mogą wystąpić przepięcia indukowane prowadzące do uszkodzenia wszelkiego rodzaju urządzeń znajdujących się w gospodarstwie domowym. Zjawiska te mogą być również przyczyną pożaru. Warto zatem poważnie rozważyć zastosowanie systemu ochrony przeciwprzepięciowej. Fakt, że takie działanie nie jest niczym nowym, pokazuje wydany w 1886 roku przez Związek Elektrotechniczny (dziś VDE) zbiór reguł pt.: „Niebezpieczeństwo piorunowe nr 1, informacje i wskazówki

dotyczące montażu piorunochronów na budynkach”. Informacje zawarte w powyższym opracowaniu dały początek pierwszym normom przedmiotowym, które są obecnie stale aktualizowane i dostosowywane do panujących warunków i okoliczności.

Aktualna sytuacja normatywna

Ochrona przeciwprzepięciowa jest obowiązkowa zgodnie z DIN VDE 0100-443

Norma ta opisuje wymagania ochrony urządzeń elektrycznych przed przepięciami przejściowymi które są przenoszone przez sieć zasilającą, włączając w to przepięcia łączeniowe oraz te spowodowane przez wyładowania atmosferyczne. Najważniejszym punktem tej normy dla właścicieli domów jest zapis:

„Należy przewidzieć ochronę przed przepięciami przejściowymi, kiedy skutki przepięć oddziałują bezpośrednio na pojedyncze osoby w budynkach lub obiektach biurowych, jeśli w tych budynkach są przyłączone do sieci urządzenia I i II kategorii przepięciowej (urządzenia gospodarstwa domowego, narzędzia lub inne pracujące w układzie sieci IT)”

Tym samym norma ta zawiera od października 2016 r. również zapisy dotyczące budynków mieszkalnych i użyteczności gospodarczej.

Ochrona systemów PV wg DIN VDE 0100-712

Norma ta opisuje dobór i zastosowanie ograniczników przepięć w instalacjach fotowoltaicznych. Ważnym wymaganiem dla właścicieli instalacji jest zapis:

„Jeśli wymagana jest ochrona przed przepięciami przejściowymi zgodnie z DIN VDE 0100-443 […], to strona DC instalacji fotowoltaicznej również musi być odpowiednio chroniona”

Zasady stosowania wg DIN VDE 0100-534

Norma DIN VDE 0100-534 zawiera przede wszystkim wymagania dotyczące doboru i konstrukcji ograniczników przepięć SPD (Surge Protective Device). W zależności od układu sieci dokonuje się założeń co do wyboru konkretnego SPD, jak również definiuje się max. długość przewodów oraz ich przekroje. Występuje tu również wzmianka o podziale na strefy ochrony w zależności od klasy ogranicznika.

Zasilanie pojazdów elektrycznych wg DIN VDE 0100-722

Powyższa norma opisuje wymagania dla przedsiębiorstw, obszarów i urządzeń szczególnego rodzaju – wszędzie tam gdzie znajduje się zasilanie pojazdów w energię elektryczną. W rozdziale 722.443 porusza się temat konieczności zastosowania ochrony przeciwprzepięciowej w celu ochrony urządzeń przed przepięciami przejściowymi wywołanymi wyładowaniem atmosferycznym i procesami łączeniowymi. Ważne jest również wymaganie, że przesył energii z lub do pojazdu elektrycznego musi przebiegać osobnym obwodem prądowym.

Dobór ograniczników przepięć

Najważniejsze pytania jakie należy sobie zadać brzmi: Czy ogranicznik przepięć rzeczywiście jest potrzebny w danej instalacji? A jeśli tak to jakiego typu i gdzie go umieścić?

Wymaganie podstawowe wg DIN VDE 0100-443

Od momentu obowiązywania normy DIN VDE 0100-443:2016 i zakończenia okresu przejściowego istnieje w Niemczech obowiązek montażu ogranicznika przepięć w instalacji zasilającej najbliżej źródła zasilania o ile w budynku znajdują się urządzenia elektryczne. W przypadku nowych instalacji najlepszym miejscem montażu SPD jest skrzynka licznikowa. W przypadku braku zewnętrznej instalacji elektrycznej na budynku, zgodnie z wymogami wystarczy montaż ogranicznika przepięć typu T2.

Ponieważ wg normy VDE-AR-N-4100 ograniczniki typu T2 nie powinny być montowane w obszarze licznikowym, w praktyce stosuje się ograniczniki kombinowane typu T1+T2+T3 o prądzie udarowym (10/350µs / 1bieg.) 8kA lub 12,5kA chroniące liczniki elektroniczne.

Dodatkowe wymagania dla budynków z zewnętrzną instalacją odgromową

Jeśli budynek wyposażony jest w instalację odgromową to wg normy DIN VDE 0100-534 pkt.4.1 w rozdzielnicy głównej musi zostać zainstalowany ogranicznik typu T1. Obowiązują tu następujące wartości prądów piorunowych Iimp:

 • I i II poziom ochrony odgromowej – 25kA/bieg.
 • III i IV poziom ochrony odgromowej – 12,5kA/bieg.

Zasilanie budynku linią napowietrzną

Jeśli budynek nie posiada instalacji odgromowej a zasilany jest linią napowietrzną to zgodnie z zaleceniami normy DIN VDE 0100-534 należy zainstalować ogranicznik typu T1. Załącznik B do normy podaje wartość Iimp=5kA/bieg. jako minimalną wartość prądu piorunowego.

Norma DIN VDE 0100-534 mówi dalej:

Do ochrony instalacji przed przepięciami przejściowymi istnieje możliwość zastosowania innych typów SPD, jeśli istnieje prawdopodobieńśtwo wystąpienia poniższych zakłóceń:

 • przepięcia łączeniowe spowodowane pracą urządzeń w instalacji elektrycznej
 • przepięcia pochodzące z innych systemów zintegrowanych z daną instalacją: sieć komputerowa lub telekomunikacyjna
 • przepięcia pochodzące z innych sieci lub systemów zasilające urządzenia w danej instalacji: z budynków sąsiednich, z oświetlenia zewnętrznego lub systemów bezpieczeństwa

Dom bez zewnętrznej instalacji odgromowej

Dom z zewnętrzną instalacją odgromową

Dom zasilany linią napowietrzną

Serce każdego domu

CITEL oferuje kompleksową ochronę każdej przestrzeni budynku

Jeśli do tej pory rozdzielnica domowa składała się z licznika indukcyjnego, wyłącznika i kilku wkładek topikowych tak w teraźniejszych czasach znacznie się rozbudowała i stała się miejscem przyłącza wielu systemów silno- i słabo-prądowych typu Smart: internetu, sterowania oświetleniem, systemów bezpieczeństwa i komunikacji etc. Każdy z powyższych systemów wymaga niezawodnej ochrony, jaką oferuje firma CITEL w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej, obecna na rynku już od ponad 80 lat, bogata w doświadczenia i Know-How.

Wyrównywanie potencjałów (AC)

Ograniczniki kombinowane typu 1+2+3 nadają się idealnie do montażu w rozdzielnicy nn na wejściu do budynku zapewniając ochronę przed skutkami prądów piorunowych i przepięciami łączeniowymi.

Wyrównywanie potencjałów (DC)

Ograniczniki przepięć kombinowane typu 1+2 zapewniają ochronę przed przepięciami indukowanymi i oddziaływaniem prądów piorunowych i skutecznie odprowadzają je do ziemi. Pełną ochronę urządzeń i obiektu uzyskuje się w połączeniu z zewnętrznym systemem ochrony odgromowej.

Ochrona przeciwprzepięciowa (DC)

Ograniczniki przepięć typu 2 chronią przed skutkami przepięć łączeniowych i tych powstałych w wyniku sprzężeń indukcyjnych i pojemnościowych.

Seria DAC1-13VGS / ZPAC-PRO

Ograniczniki kombinowane typu 1+2+3 stosowane w obszarze przedlicznikowym

Seria DAC50VGS / DAC40CS

Ograniczniki typu 2 lub kombinowane typu 2+3 stosowane w podrozdzielnicach

CL-DSL

Ogranicznik przepięć do zabezpieczeń sieci przesyłu danych

zobacz ulotkę

Wyjątkowa technologia VG firmy CITEL oferuje użytkownikom następujące korzyści:

 • brak prądu upływu, brak starzenia się elementów, minimalny koszt konserwacji
 • wytrzymałą konstrukcję, długą żywotność, 10 lat gwarancji producenta na prawidłowe działanie
 • brak prądu następczego, najlepszy poziom ochrony, podwyższoną wytrzymałość TOV

Odpowiednie oświetlenie podstawą dobrego nastroju

Obojętnie czy mamy do czynienia z oświetleniem sufitowym czy naściennym, wewnętrznym czy zewnętrznym – odpowiednie oświetlenie zawsze wpływa pozytywnie na atmosferę i wywołuje dobry nastrój. Ponieważ w dzisiejszych czasach źródłem światła w naszych domach i mieszkaniach są najczęściej lampy LED wrażliwe na wszelkiego typu zakłócenia, powinny być one chronione wraz ze sterownikami przed szkodliwymi przepięciami. Tu wkracza do gry firma CITEL posiadająca w swoim portfolio największą grupę ograniczników przepięć na rynku do ochrony źródeł światła każdego typu.

Seria MLPCH

Kompaktowy ogranicznik przepięć do ochrony sterowników, zapewniający optymalną koordynację

Seria MLPC

Kompaktowy ogranicznik typu 2+3

Seria DSLP

Ogranicznik przepięć modułowy do montażu w podrozdzielnicach

Elektromobilność i rodzaje ładowania pojazdów

Nawet jeśli nowoczesne słupki ładowania pojazdów oraz ładowarki naścienne (wykonane w III kategorii przepięciowej) zapewniają poziom ochrony do 4kV, to w wielu przypadkach to niestety nie wystarcza. Przekroczenie wytrzymałości izolacji urządzeń stacji ładowania bez aktywnej ochrony przeciwprzepięciowej oznacza najczęściej trwałe uszkodzenie urządzeń elektronicznych i to w trakcie procesu ładowania. Niewątpliwą zaletą aktywnych urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej jest to, że działają one niezależnie od wielkości przepięcia. Dlatego przy doborze odpowiedniego zabezpieczenia należy wziąć pod uwagę sposób i miejsce jego zabudowy i ryzyko dla osób oraz urządzeń.

Sposób ładowania 1

Sposób ładowania 2

Sposób ładowania 3

W tym wypadku sprawdzą się doskonale kompaktowe wykonania SPD firmy CITEL najnowszej generacji. Dedykowane są dla układów sieci TNS jak również TT gdzie najczęściej w typie T2 montowane są w ładowarkach naściennych typu Wall Box. W celu uniknięcia ingerencji do samego Wall Boxa (gwarancja producenta), można zamontować ograniczniki przepięć
w skrzynce tuż obok.

Seria DACC

Kompaktowy ogranicznik typu T2 do montażu na szynie TS35

Ochrona instalacji fotowoltaicznych

CITEL – ochrona kompleksowa w każdym obszarze

W praktyce rozróżnia się domy z instalacją odgromową i bez instalacji odgromowej. Jeśli zewnętrzna instalacja odgromowa nie jest wymagana, oznacza to, że dany obiekt (dom) nie jest narażony na bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne.

W tym wypadku po stronie DC w instalacji PV powinien być zainstalowany tylko ogranicznik chroniący przed przepięciami indukowanymi, np.: typ T2 (DS50VGPVS) zarówno przy modułach PV jak również w pobliżu falownika DC/AC. Jeśli odległość modułów od inwertera wynosi <10m, wystarczy jeden ogranicznik. Okablowanie w instalacjach PV tworzy z reguły dużą pętlę indukcyjną przy sprzężeniu indukcyjnym na skutek pobliskich wyładowań piorunowych. Dlatego też aby zachować zwiększone bezpieczeństwo i spełnić wymagania normatywne firma CITEL zaleca zastosowanie ograniczników kombinowanych typu T1+2 (DS50VGPVS/12KT1) również dla budynków bez zewnętrznej ochrony odgromowej. Po stronie AC instalacji, ogranicznik kombinowany typu T1+2+3 (ZPAC lub DAC1-13VGS) zapewni w obszarze licznikowym optymalną ochronę. Zabezpieczy w równym stopniu zarówno inwerter od strony AC jak również inne urządzenia instalacji elektrycznej.

CiPlug – rozwiązanie optymalne

Nowe skrzynki przyłączeniowe serii CiPlug firmy CITEL mają za zadanie chronić małe i średnie instalacje fotowoltaiczne przed skutkami działania wyładowań atmosferycznych i impulsów przepięciowych. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom skrzynki CiPlug nadają się idealnie do zastosowania na dachach budynków i domów mieszkalnych.

Zalety serii CiPlug:

 • Budowa kompaktowa
 • Prosta instalacja dzięki złączkom MC4
 • Obudowa w II klasie ochronności z IP65
 • Napięcie znamionowe Un=1000VDC
 • Ogranicznik kombinowany typu T1+2 lub typu T2

Skrzynka przyłączeniowa GAK dla 2-óch łańcuchów

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznych wg normy EN 50539-12
i VDE 0185-305-3

Sytuacja

Wyrównanie
potencjałów

Miejsce instalacji SPD

I

Miejsce instalacji SPD

II

Miejsce instalacji SPD

III

i

IV

A

Budynek bez zewnętrznej instalacji odgromowej

6 mm²

Typ 2 SPDs wg
EN 61643-11*

Typ 2 SPDs wg
EN 61643-11*

Typ 2 SPDs wg
EN 50539-11*

B

Budynek z zewnętrzną inst. odgromową i zachowanym bezpiecznym odstępem izolacyjnym „s”

6 mm²

Typ 1 SPDs wg
EN 61643-11

Typ 2 SPDs wg
EN 61643-11*

Typ 2 SPDs wg
EN 50539-11*

C

Budynek z zewnętrzną inst. odgromową i nie zachowanym bezpiecznym odstępem izolacyjnym „s”

16 mm²

Typ 1 SPDs wg
EN 61643-11

Typ 1 SPDs wg
EN 61643-11

Typ 1 SPDs wg
EN 50539-11

* jeśli konieczne

DOBÓR ZABEZPIECZEŃ (przykładowy)

ZPAC1-13VG-PRO-SU

Ogranicznik kombinowany AC typu T1+2+3 na bazie iskiernika gazowego, przystosowany do montażu na szynach prądowych w rozstawie 40mm

 • 10 lat gwarancji producenta
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu następczego, roboczego i upływu
 • Moduły wymienne
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-11
 • Spełnia wymagania norm VDE-AR-N 4100
Opis prod. ZPAC1-13VG-PRO-SU ZPAC1-8VG-PRO-SU
Układ sieci TT, TNS TT, TNS
Iimp / bieg. 12,5 kA 8 kA
Iimp total 50 kA 32 kA
In / bieg. 20 kA 20 kA
Up < 1,5 kV < 1,5 kV
Ipe brak brak
If brak brak
Nr artykułu C64092 C64085
DAC1-13VGS-31-275

Ogranicznik kombinowany AC typu T2+3 na bazie iskiernika gazowego

 • 10 lat gwarancji producenta
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu następczego, roboczego i upływu
 • Moduły wymienne
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-11
Opis prod. DAC1-13VGS-
30-275
DAC1-13VGS-
40-275
DAC1-13VGS-
31-275
Układ sieci TNC TNS TT, TNS
Iimp / bieg. 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA
Iimp total 37,5 kA 50 kA 50 kA
In / bieg. 20 kA 20 kA 20 kA
Up < 1,5 kV < 1,5 kV < 1,5 kV
Ipe brak brak brak
If brak brak brak
Nr artykułu C821730223 C821730224 C821730244
DAC50VGS-31-275

Ogranicznik kombinowany AC typu T2+3 na bazie iskiernika gazowego

 • 10 lat gwarancji producenta
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Brak prądu następczego, roboczego i upływu
 • Moduły wymienne
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-11
Opis prod. DAC50VGS-30-275 DAC50VGS-40-275 DAC50VGS-31-275
Układ sieci TNC TNS TT, TNS
In / bieg. 20 kA 20 kA 20 kA
Imax / bieg. 50 kA 50 kA 50 kA
Up < 1,5 kV < 1,5 kV < 1,5 kV
Ipe brak brak brak
If brak brak brak
Nr artykułu C821130223 C821130224 C821130244
DAC40CS-31-275

Ogranicznik przepięć AC typu T2

 • Kompaktowy ogranicznik przepięć AC typu 2
 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Najbardziej kompaktowy ogranicznik przepięć typu 2 na rynku
 • Moduły wymienne
 • Styk zdalnej sygnalizacji w standardzie
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-11
Opis prod. DAC40CS-31-275
Układ sieci TT, TNS
In / bieg. 20 kA
Imax / bieg. 40 kA
Up < 1,5 kV
Ipe brak
If brak
Nr artykułu C821520222
MSB6-400

Ogranicznik przepięć AC typu T3 (okablowany)

 • Kompaktowy ogranicznik typu 3
 • Fabrycznie okablowany
 • Akustyczna sygnalizacja zadziałania
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-11
Opis prod. MSB6-400
Układ sieci TT, TN
In / bieg. 3 kA
Imax / bieg. 6 kA
Up < 1,5 kV
Ipe brak
If brak
Nr artykułu C561302

Ogranicznik przepięć AC typu T3 (okablowany)

 • Kompaktowy ogranicznik typu 3
 • Fabrycznie okablowany
 • Akustyczna sygnalizacja zadziałania
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-11
Opis prod. MSB6-400
Układ sieci TT, TN
In / bieg. 3 kA
Imax / bieg. 6 kA
Up < 1,5 kV
Ipe brak
If brak
Nr artykułu C561302

Ograniczniki przepięć do sieci teleinformatycznych

 • Ekranowane przyłącze
 • Moduły wymienne
 • Uziemienie realizowane poprzez szynę TH35
 • Styk zdalnej sygnalizacji jako opcja
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-21
 • Wykonania do innych zastosowań na zapytanie
Opis prod. DLA-12D3 DLA-24D3 DLA-170
Zastosowanie

RS232

RS485

pętla prądowa

4-20 mA

telefonia analog., ADSL2, VDSL2
Konfiguracja 1 podwójna żyła
+ ekran
1 podwójna żyła
+ ekran
1 podwójna żyła
+ ekran
+ sygn. – ziemia
Un 12 V 24 V 12 V

UC

AC / DC

15 V / 10 V 28 V / 20 V 15 V / 10 V
C3 Up < 30 V < 40 V < 30 V
Iimp 5 kA 5 kA 5 kA
Imax 20 kA 20 kA 20 kA
Nr artykułu C6402011 C6403011 C640152
MJ8-C6A

Ograniczniki przepięć do sieci Ethernet i przesyłu danych

 • Wysokiej jakości ekranowana obudowa z 2-ma gniazdami RJ45
 • Ochrona 2-stopniowa
 • Optymalny poziom ochrony do zastosowań sieciowych
 • Prosta instalacja
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-21
Opis prod. MJ8-C6A MJ8-POE-C6A MJ8-170V
Zastosowanie 10 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet
POE++

telefonia analog.,

ADSL2

Przyłącze RJ45 RJ45 RJ45
Un 5 Vdc 48 Vdc 150 Vdc
Uc 8 Vdc 60 Vdc 170 Vdc
In L/PE 2 kA 2 kA 2 kA
Iimp 500 A 500 A 500 A
Up < 20 V < 70 V < 220 V
IL 1000 mA 2000 mA 1000 mA
Nr artykułu C581540 C581541 C560203
P8AX09-F/FF

Ograniczniki przepięć do zastosowań w układach wysokich częstotliwości do 4GHz

 • Ogranicznik przepięć typu COAX – DC do 4GHz
 • Niski poziom strat sygnałowych
 • Obudowa wodoodporna
 • Wymienny moduł iskiernikowy
 • Ochrona 2-kierunkowa
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-21
Opis produktu P8AX09-F/FF
Zastosowanie układy HF – wysokich częstot.
Max. zakres częstotliwości f DC – 4 GHz
Max. moc P 25 W
Impedancja Z 50 Ohm
Max. prąd obciążenia IL 10 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy
10 impulsów x 8/20 µs
In 5 kA
Max. Prąd wyładowczy
Max. Zdolność odprow. @ 8/20 µs
Imax 20 kA
D1 Prąd impulsowy
2 impulsy x 10/350 µs
Iimp 2,5 kA
Poziom ochrony Up < 650 V
Nr artykułu

 

C581540
MLPX1-230L-W

Ograniczniki przepięć do ochrony źródeł światła LED

 • Ogranicznik kompaktowy typu T2+3
 • Dla opraw w 1-szej klasie ochronności
 • Podwójnie izolowana obudowa i okablowanie (IP67)
 • Sygnalizacja stanu ogranicznika
 • Rozłączenie od sieci AC w momencie uszkodzenia
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-21
Opis prod. MLPX1-230L-W MLPX1-230L-W/IP20
Układ sieci TT, TN TT, TN
Un 230 – 277 Vac 230 – 277 Vac
Uc 320 Vac 320 Vac
In / bieg. 5 kA 5 kA
Imax / bieg. 10 kA 10 kA
Uoc / bieg. 10 kV 10 kV
Up 1,5 kV 1,5 kV
IL 10 A 10 A
Ipe brak brak
If brak brak
Stopień ochrony IP 67 IP 20
Klasa ochronności SK I SK I
Nr artykułu C711214 C711216

MLPCA1-230L-2L

Ograniczniki przepięć do ochrony źródeł światła LED

 • Ogranicznik kompaktowy typu T2+3 na bazie iskiernika gazowego
 • Dla opraw w 1-szej klasie ochronności
 • Prosty montaż
 • Izolowana obudowa i dodatkowa izolacja okablowania (IP65)
 • Sygnalizacja stanu ogranicznika
 • Rozłączenie od sieci AC w momencie uszkodzenia
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-21
Opis prod. MLPCA1-230L MLPCA1-230L-2L
Układ sieci TT, TN TT, TN
Un 230 Vac 1-faz. 230 Vac 2-faz. +N
Uc 320 Vac 320 Vac
In / bieg. 5 kA 5 kA
Imax / bieg. 10 kA 10 kA
Uoc / bieg. 10 kV 10 kV
Up 1,5 kV 1,5 kV
IL 10 A 10 A
Ipe brak brak
If brak brak
Stopień ochrony IP 65 IP 65
Klasa ochronności SK I SK I
Nr artykułu C835261 C835265
MLPC1-230L-V/DL

Ograniczniki przepięć do ochrony źródeł światła LED

 • Ogranicznik kompaktowy typu T2+3
 • Dla opraw w 1-szej klasie ochronności
 • Prosty montaż
 • Podłączenie przewodów przez zaciski śrubowe
 • Rozłączenie od sieci AC w momencie uszkodzenia
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-21
Opis prod. MLPC1-230L-V/DL MLPC1-230L-V/2L
Układ sieci TT, TN TT, TN
Un 230 Vac 1-faz. 230 Vac 2-faz. +N
Uc 320 Vac 320 Vac
In / bieg. 5 kA 5 kA
Imax / bieg. 10 kA 10 kA
Uoc / bieg. 10 kV 10 kV
Moduły ochr. L/N, N/PE i Dataline L1/N, L2/N i N/PE
Up 1,5 kV 1,5 kV
Up Dataline 50 V
IL 5 A 5 A
Ipe brak brak
If brak brak
Stopień ochrony IP 20 IP 20
Klasa ochronności SK I SK I
Nr artykułu C831223 C831225
MLPC1-230L-V/DL

Ograniczniki przepięć do ochrony źródeł światła LED

 • Ogranicznik kompaktowy typu T2+3
 • Dla opraw w 1-szej klasie ochronności
 • Prosty montaż
 • Podłączenie przewodów przez zaciski śrubowe
 • Rozłączenie od sieci AC w momencie uszkodzenia
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-21
Opis prod. MLPC1-230L-V/DL MLPC1-230L-V/2L
Układ sieci TT, TN TT, TN
Un 230 Vac 1-faz. 230 Vac 2-faz. +N
Uc 320 Vac 320 Vac
In / bieg. 5 kA 5 kA
Imax / bieg. 10 kA 10 kA
Uoc / bieg. 10 kV 10 kV
Moduły ochr. L/N, N/PE i Dataline L1/N, L2/N i N/PE
Up 1,5 kV 1,5 kV
Up Dataline 50 V
IL 5 A 5 A
Ipe brak brak
If brak brak
Stopień ochrony IP 20 IP 20
Klasa ochronności SK I SK I
Nr artykułu C831223 C831225
MLPC2-230L-R

Ograniczniki przepięć do ochrony źródeł światła LED

 • Ogranicznik kompaktowy typu T2+3
 • Dla opraw w 2-ej klasie ochronności
 • Prosty montaż
 • Podłączenie przewodów przez zaciski śrubowe lub sprężynowe
 • Rozłączenie od sieci AC w momencie uszkodzenia
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-21
 • Dostępne wykonanie w 1-szej klasie ochronności
Opis prod. MLPC2-230L-R MLPC2-230L-R/ESP
Układ sieci TT, TN TT, TN
Un 230 Vac 1-faz. 230 Vac 2-faz. +N
Uc 320 Vac 320 Vac
In / bieg. 5 kA 5 kA
Imax / bieg. 10 kA 10 kA
Uoc / bieg. 10 kV 10 kV
Up 1,5 kV 1,5 kV
IL 5 A 5 A
Ipe brak brak
If brak brak
Stopień ochrony IP 20 IP 20
Klasa ochronności SK II SK II
Nr artykułu C832211 C832217
DDC50S-21Y-1200

Ogranicznik przepięć DC typu T2

 • Niezawodny odłącznik termiczny
 • Zastosowanie: magazyny energii oraz stacje ładowania pojazdów
 • Moduły wymienne
 • Sygnalizacja zadziałania w standardzie
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-11
Opis prod. DDC50S-21Y-1200 DDC50S-21Y-1500
Uc DC 1200 Vdc 1500 Vdc
In / bieg. 20 kA 20 kA
Imax / bieg. 50 kA 50 kA
Up 3,6 kV 5,1 kV
Ipe < 0,1 mA < 0,1 mA
If brak brak
Nr artykułu C828511563 C828511663

Ogranicznik przepięć do sieci telekomunikacyjnych

 • Ochrona sieci VDSL2, VDSL, DSL, ISDN oraz analogowych urządzeń końcowych
 • Rozszerzony zakres częstotliwości do 400Hz
 • Montaż natynkowy
 • Spełnia wymagania norm IEC / EN 61643-21
Opis prod. CL-DSL
Układ sieci ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2
Un 180 V
f 400 MHz
Iimp total 7,5 kA
Imax total 22,5 kA
D1 Iimp 2,5 kA
C2 In 15 kA
C3 In 10 A
D1 Up < 350 V / 300 V (Linia-PE) / (Linia-Linia)
C2 Up < 1,3 kV / 550 V (Linia-PE) / (Linia-Linia)
C3 Up < 280 V / 280 V (Linia-PE) / (Linia-Linia)
IL 750 mA
Aparat uszkodzony zwarcie z przerwaniem obwodu
Stopień ochrony IP 55
Nr artykułu C6400066

Wkładki topikowe cylindryczne
10×38 1000V DC gPV

Typ Un [V] In [A] Całka
Joule`a
przedłukowa
Całka
Joule`a
wyłączania

Straty mocy

Pn [W]

Nr artykułu
Z10DC1/1000V 1000 1 1,6 2,1 1,0 D7640700
Z10DC2/1000V 2 1,7 2,3 1,12 D7640900
Z10DC3/1000V 3 2,8 5,4 1,6 D7641100
Z10DC4/1000V 4 3,9 11,7 1,25 D7641200
Z10DC5/1000V 5 8 21 1,49 D7641300
Z10DC6/1000V 6 10,6 34,6 1,75 D7641400
Z10DC7/1000V 7 16 60 1,74 D7641500
Z10DC8/1000V 8 17 65 1,9 D7641600
Z10DC10/1000V 10 8,3 33 2,4 D7641700
Z10DC12/1000V 12 22 73 1,9 D7641900
Z10DC13/1000V 13 21 70 2,3 D7642000
Z10DC15/1000V 15 49 145 2,2 D7642100
Z10DC16/1000V 16 48 147 2,6 D7642200
Z10DC20/1000V 20 86 245 3,2 D7642400

Podstawy rozłączalne do wkładek cylindrycznych 10×38 gPV

Typ Liczba bieg. Wielkość Rodzaj
przyłącza
Przyłącze
[mm²]
In
[A]
Nr artykułu
U1XL-1IGZ/1500/H 1 1XL Śruba M10 240 250 U1611300
U1XL-1IGZ/1500/HSO/H/W* Śruba M10 240 250 U1611302
U1XL-1IGZ/1500/H/F/KM2G

Śruba M10/

zacisk ramkowy KM2G

240/25-300
[Al/Cu]
250 U1615301
U2XL-1IGZ/1500/H 2XL Śruba M10 240 400 U2611300
U1XL-1IGZ/1500/HSO/H/W* Śruba M10 240 400 U2611302
U2XL-1IGZ/1500/H/F/KM2G

Śruba M10/

zacisk ramkowy KM2G

25-300
[Al/Cu]
400 U2615301
U3L-1IGZ/1500/H 3XL Śruba M12 300 630 U3611300
U3L-1IGZ/1500/HSO/H/W* Śruba M12 300 630 U3611302
U3L-1IGZ/1500/H/F/P32

Śruba M12/

podwójny zacisk

pryzmatyczny P32

300/2×120-240 [Al/Cu] 630 U3614301

* podstawy przygotowane do montażu uniwersalnych przetworników prądowych (Phoenix Contact/LEM)

Podstawy bezpiecznikowe 1500V DC

Typ Liczba biegunów Un [V] In [A] Wskaźnik Nr artykułu

 

Z10-TL1/DC1000V/E 1 1000 25 D8742600

 

Z10-TL2/DC1000V/E 2 25 D8742602

 

Z10-TL1/DC1000V/E LED 1 25 LED D8742650

 

Z10-TL2/DC1000V/E LED 2 25 D8742652

 

Rozłączniki bezpiecznikowe
TL 1200V AC/1200V DC

Typ Ilosć
biegunów
Wielkość Rodzaj przyłącza Przekrój
max. kabli [mm2]
Ie [A] Nr artykułu
TL1-1/9/1200V 1 1 Śruba M10 150 250 T1611010
TL3-1/9/1200V 2,3 Śruba M12 300 630 T3611011

Rozłączniki bezpiecznikowe pionowe SL
na napięcie 800V AC do instalacji PV

Typ Wielkość Typ przyłącza Rozstaw szyn [mm] In [A] Nr artykułu
SL00-3X3/100/F/HA/800V 00 Przyłącze płaskie M8/2xM5 100 63 L5051050
SL00-3X3/185/F/800V 00 Przyłącze płaskie M8/2xM5 185 63 L5061033
SL00-3X3/185/KU00/800V 00 Zacisk ramkowy stalowy KU00 185 63 L5066034
SL1-3×3/3A/HA/800V 1 Przyłącze płaskie M10 185 160 L1031076
SL1-3×3/9/RM300/800V 1 Zacisk ramkowy RM300 185 160 L1099077
SL3-3×3/3A/HA/800V 3 Przyłącze płaskie M12 185 315 L3031117
SL3-3×3/9/RM300/800V 3 Zacisk ramkowy RM300 185 315 L3099118

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe KETO na napięcie 800V AC do instalacji PV,
montaż na płycie

Typ Wielkość Typ przyłącza

Przekrój

[mm2]

In [A] Nr artykułu
KETO-00-3/F/800V 00 Przyłącze płaskie M8/2xM5 max. 95 63 T505113002
KETO-1-3/F/800V 1 Przyłącze płaskie M10 max. 150 250 T105113002
KETO-3-3/F/800V 3 Przyłącze płaskie M10 max. 300 315 T305113002

 

Wkładki bezpiecznikowe gG 800V AC

Typ Un Wielkość Prąd
znamionowy [A]
Wskaźnik

Strata mocy

Pn [W]

Nr artykułu
M00gG25/800V 800V NH00 25 Wskaźnik górny 3,2 N5032614
M00gG35/800V 35 3,8 N5033114
M00gG40/800V 40 4,0 N5033414
M00gG50/800V 50 5,4 N5033514
M00gG63/800V 63 7,0 N5033814
M1gG25/800V NH1 25 Wskaźnik kombi 3,2 N1032605
M1gG35/800V 35 3,4 N1033105
M1gG40/800V 40 4,0 N1033405
M1gG50/800V 50 4,4 N1033505
M1gG63/800V 63 5,5 N1033805
M1gG80/800V 80 6,9 N1034105
M1gG100/800V 100 8,6 N1034305
M1gG125/800V 125 9,7 N1034605
M1gG160/800V 160 12,4 N1034905
M3gG200/800V NH3 200 Wskaźnik górny 15,5 N3035200
M3gG250/800V 250

19,7

 

 

N3035600

M3gG315/800V

315 29,0 N3035900