Wykonanie z modułem wymiennym

Większość ograniczników przepięć typu DS występuje w wykonaniu z wymiennymi modułami. Dla wykonań wielobiegunowych wymienia się tylko uszkodzony moduł DSM, tym samym ograniczając koszty wymiany całego ogranicznika.

Pojedyncze moduły wtykowe oznacza się odpowiednimi kolorami (czarny – typ 1, czerwony – typ 2, niebieski – typ 2 o słabych parametrach i typ 3) oraz podaje się napięcie trwałej pracy Uc, aby uniknąć pomyłek montażowych.

Obszar zastosowań

 

Zastosowanie w standardowych rozdzielnicach zgodnie z normami międzynarodowymi.

Montaż na szynie DIN

Ogranicznik przepięć dociska się do szyny do momentu zatrzaśnięcia.

Po zwolnieniu zacisku aparat można zdjąć z szyny.

Wymiana modułu

Moduł wymienia się bez użycia narzędzi.

Kodowanie modułu

Wymiana modułów jest bezpie- czna dzięki ich wyraźnemu, mechanicznemu kodowaniu dla odpowiednich napięć roboczych i uniemożliwia włożenie niewłaściwego modułu.

\

DSDT16

Zaciski do montażu przewodów w układzie V.

\

Moduł wymienny DSM

Na wszystkich modułach podane są najważniejsze parametry i normy, dotyczące danego modułu.

\

Zdalna sygnalizacja

Zdalna sygnalizacja uszkodzenia modułów występuje jako jeden pojedynczy element.

\

Opisane zaciski przyłączeniowe

Aby uniknąć pomyłki przy okablowaniu (instalacja otwarta) każdy zacisk jest wyraźnie opisany.

\

Sygnalizacja

Czerwony kolor sygnalizuje uszkodzenie modułu. Moduł należy wymienić.

\

CITEL w swoich ogranicznikach przepięć instalowanych na szynę TH35 stosuje następujące kolory oznaczeniowe modułów:

  • typ 1 – kolor czarny (oraz DS70);
  • typ 2 – kolor czerwony;
  • typ 3 – kolor niebieski;
  • moduły N/PE – kolor zielony;
  • moduły dla fotowoltaiki – kolor żółty.