Sieci elektroenergetyczne AC – ograniczniki przepięć – instalacja

Norma 60364-5-534 przetłumaczona na język polski dość dokładnie podaje zasady doboru i instalacji ograniczników przepięć w różnych układach sieci. Firma CITEL sugeruje następujące połączenia swoich aparatów:

«Common Mode – CM» (L/PE) – połączenia realizowane przez ograniczniki przepięć DS.
Przyłącze CT1 (typ I) wg normy IEC 60364.

Sieć TN

Sieć TNC

Sieć TNS

«Common Mode – CM» (L/PE) i «Differential Mode – DM» (L/N) – połączenia realizowane przez ograniczniki przepięć DS.
Przyłącze CT2 (typ II) wg normy IEC 60364.

Sieć TT 1+1

Sieć TT 3+1

Sieć TT 3+1

Podłączenie wielobiegunowego ogranicznika przepięć typu 2

Wg 61643-12 pkt 6.1.3 łączna długość przewodów łączących SPD z siecią zasilającą i z uziemieniem nie powinna przekraczać 0,5 m, a w żadnym razie przekraczać 1 m, należy też unikać pętli prądowych. Zgodnie z normą 60364-5-534 pkt. 534.2.9 można połączyć SPD z głównym zaciskiem uziemiającym lub przewodem ochronnym jak np. przez metalowe obudowy zestawu mającego połączenie z PE.