Sieci elektroenergetyczne AC – ograniczniki przepięć – koordynacja ograniczników przepięć

Chcąc zapewnić optymalną ochronę w układzie zasilającym należy zadbać o wzajemną koordynację zainstalowanych ograniczników przepięć. Żeby to osiągnąć, pomiędzy tradycyjnym SPD pierwotnym (typ 1) i SPD wtórnym (typ 2) musi być zapewniona długość przewodu ponad 10 m lub zainstalowana cewka odsprzęgająca np. DSH firmy CITEL. Zbyt krótki odcinek, przy braku cewki może spowodować, że dużą część energii udarowej przejmie wtórny ogranicznik typu 2 i ulegnie on uszkodzeniu. Cewka jest niezbędna, jeżeli SPD typu 1 jest wykonany na bazie iskiernika gazowego, a ogranicznik przepięć typu 2 na bazie warystora.

Jedną z wielu zalet technologii VG jest to, że ograniczniki wykonane w tej technologii automatycznie zapewniają współpracę z innymi ogranicznikami, bez potrzeby wyliczania odległości między nimi lub stosowania dodatkowo cewek odsprzęgających. Jednak, ze względu na szybkość zadziałania, wyjątkową zdolność odprowadzania prądów udarowych, brak prądów następczych i resztkowych, nie ma potrzeby stosowania wtórnych ograniczników przepięć. Chyba że w dalszej odległości od SPD wykonanych w technologii VG.