Sieci elektroenergetyczne AC – ograniczniki przepięć – zalety technologii VG

Iskierniki gazowe (GSG)

W ogranicznikach przepięć firma CITEL stosuje specjalne iskierniki gazowe (GSG). Są to kluczowe elementy będące wynikiem 75 lat doświadczeń w obszarze gazowych lamp wyładowczych. Elementy te są przeznaczone do ochrony sieci zasilających i zapewniają najwyższy stopień w zakresie elektrycznej stabilizacji.

Podwyższona pewność działania

Najlepszy poziom ochrony przy najwyższych prądach udarowych

Iskierniki gazowe (GSG) mogą odprowadzać bardzo wysokie prądy udarowe i wyładowcze (Iimp i Imax), przy zachowaniu niskiego poziomu ochrony (Up). Takie parametry osiągały w przeszłości jedynie SPD typu 1+2.

→ Ogranicznik kombinowany typu 1+2+3
→ Maksymalna skuteczność

Podwyższona wytrzymałość TOV

Ograniczniki przepięć VG wytrzymują bardzo wysokie wartości przepięć tymczasowych TOV (Temporary Overvoltage), aż do 450V AC, bez żadnego negatywnego wpływu na ich funkcjonowanie.

→ Podwyższona niezawodność w niestabilnych sieciach

Brak prądu następczego (prądu zwarcia)

W przeciwieństwie do innych technologii stosowanych w ogranicznikach przepięć, technologia VG zapewnia brak prądu następczego (prąd zwarcia).

→ Poprawienie jakości prądu w sieci
→ Łatwy wybór

Niezawodność

Wszystkie komponenty ograniczników przepięć w technologii VG są tak stworzone, żeby odprowadzać wysokie prądy udarowe, bez żadnych dodatkowych systemów pomocniczych.

→ Podwyższona niezawodność
→ Długa żywotność

Niezawodna sygnalizacja stanu ogranicznika

Ograniczniki przepięć w technologii VG dysponują niezawodnym systemem rozłączania, który zapewnia informację o stanie wewnętrznych komponentów w czasie rzeczywistym.

→ Niezawodna i efektywna konserwacja

Trwałość i brak procesu starzenia się

Warystor zainstalowany w ogranicznikach przepięć podczas normalnej pracy przewodzi mały prąd. Ten prąd to suma prądu roboczego Ic i prądu upływu Ipe i wynika z połączenia warystora z systemem uziemienia. Prąd ten, szczególnie w systemach prądu stałego, obciąża znacznie warystor i powoduje przedwczesne starzenie się tego elementu. W technologii VG szeregowo połączony z warystorem iskiernik gazowy uniemożliwia powstawanie prądu upływu.

→ Maksymalna żywotność

Brak elementów odpsrzęgających

Ograniczniki przepięć wykonane w technologii VG nie wymagają stosowania dodatkowych elementów odsprzęgających.
Wynika to z zapewnionego bardzo dobry poziomu ochrony Up do jakiego sprowadzanie jest przepięcie.

→ Łatwe w zastosowaniu